top of page

CIRKULÆR ØKONOMI

Størstedelen af de produkter, vi bruger i dagligdagen, indeholder plastik, som er blevet et uundgåeligt og uundværligt materiale i vores hverdag. Plastik er på mange måder genialt – det er enormt holdbart, brugbart og muliggør et utal af udtryksmuligheder. Desværre er masseproduktion af plastik blevet et stort problem for vores klima, fordi det er besværligt at genanvende, og efter brug ofte ender i naturen som affald eller forbrændes. Derfor giver det kun mening at genanvende så meget af det, vi overhovedet kan komme til.

VORES PLAST

Y67A1798-3.jpg

DANSK PLAST

Den plastik vi bruger i vores produktion, får vi blandt andet som restprodukt fra danske virksomheder, affald indsamlet i den danske natur eller fra danske husholdninger. Vi mener, at det er vigtigt at anskaffe vores materialer så lokalt som muligt, da det både mindsker transport - og ikke mindst betyder, at vi mindsker plastikaffald i den danske natur.
En af de virksomheder vi får vores granulat fra indsamler plastik i og omkring den jyske vestkyst. Det smelter vi om til æstetisk interiør, og mere lokalt bliver det vist ikke.

PLASTIK INGEN VIL HAVE

Derudover forsøger at vi at bruge den plastik ingen andre vil have, fordi vi på den måde kan gøre det største aftryk på miljøet. Der er flere større plastik fabrikker i Danmark, men de fleste har ingen interesse i mindre mængder plastik affald. Hvis det er under 2-5 ton, vil de slet ikke tage imod det, da det ikke kan betale sig at genbruge det.
Det er der vi kommer ind i billedet. Vi tager imod de små mængder, af 50, 100 eller 500 kg plast og bruger dem i vores produktion.
Det betyder, at vi kan indsamle de små fejlproduktioner, varer der er gået i stykker, plastik fra virksomheder der gerne vil bidrage, eller bruge plastik der er samlet ind fra naturen.

Y67A1825-12.jpg
Y67A1807-7.jpg

PLASTIK NETVÆRK

Vi arbejder på at lave et netværk af lokale virksomheder, der kan aflevere deres plastikaffald hos os til genanvendelse, frem for at smide det ud. Plastik er så stor en del af vores hverdag, at de fleste virksomheder ikke kan komme udenom det. Nogle bruger det aktivt i deres produktion og andre har store mængder, fordi emballagen på de varer, de får leveret er lavet af plastik. Vi tilbyder virksomheder, der har større mængder plastikaffald, at de kan aflevere det hos os i stedet for at køre det på lossepladsen. Udover at det sikrer, at plastikken bliver genanvendt, er det faktisk også en god forretning for mange virksomheder. I dag skal alle virksomheder betale for at få afhentet deres plastikaffald, og den udgift er sparet væk ved at aflevere det hos os. Så alle vinder, virksomheden, os selv, og selvfølgelig i høj grad miljøet.

PLASTNETVÆRK FOR PRIVATE

Der er sikkert mange derude, inklusiv os selv, der er skeptiske omkring sorteringen af plast til genanvendelse i dag, netop fordi vi efterhånden har hørt så mange dårlige historier omkring, hvordan den indsamlede plast, ender de helt forkerte steder.
Derfor vil vi gerne tilbyde private at kunne indlevere deres plast hos os, så vi med 100% sikkerhed kan sikre, at det bliver genanvendt.
Vi tror, at lokal indsamling og sortering kan være en kæmpe hjælp til på sigt at få skabt et nationalt indsamlingssystem, der virker, så vi i fremtiden kan cirkulere alt det affald, vi får skabt.

Y67A1796-2.jpg

Vil du være med? Kontakt os også kan vi finde ud af om vi kan aftage din virksomheds plastaffald eller meld dig ind i vores plastnetværk for private.

bottom of page